Kategorier
Lastbil

Linjemålning – för trafiksäkerhet på gator, torg och privata uppfarter

Linjemålning är ett viktigt verktyg för vägunderhåll och trafiksäkerhet. Men det kan också användas som metod för att undvika parkeringskonflikter i hushållet.

Linjemålning är en viktig del av det som brukar kallas för vägunderhåll och trafiksäkerhet. Linjemålning innebär att man målar tydliga och korrekta linjer på vägbanor, parkeringsplatser och gångvägar. Dessa linjer visar trafikanter hur man får (och inte får) röra sig i trafiken. Påverkan som linjemålning har på trafiksäkerhet torde vara naturlig och självklar för var och en som försöker föreställa sig hur trafikmiljön i en storstad skulle te sig utan linjemålning.

Linjemålning är inte så enkelt som att rita några streck på asfalten. Det finns många saker man behöver tänka på för att linjemålningen ska fylla sin viktiga funktion. Till exempel kan man genom att använda rätt färger och material skapa linjer med god synlighet och hållbarhet.

Linjemålning kräver också en del grundläggande kunskaper om trafikregler och vilka standarder det finns för trafiklinjer. En linjemålare måste vara uppmärksam på trafikflödet under arbetet, så man inte hindrar trafiken man är där för att underlätta flödet för. Det är sällan en god idé för en linjemålare att ta några egna initiativ vad gäller vilka linjer som ska placeras var, men hur arbetet utförs praktiskt kan behöva modifieras under arbetsdagens gång beroende på yttre omständigheter.

Linjemålning på uppfarten kan ge en felparkerande partner tydliga riktlinjer

Det finns flera tillfällen då det kan vara aktuellt för en privatperson att anlita en linjemålare. Det är dock viktigt att påpeka att man inte på eget bevåg kan beställa nya linjer till gatan utanför huset där man bor. Detta sköts centralt från instanser som Vägverket och den som är ansvarig för gatuskötsel i kommunen man bor i.

Däremot är man helt fri att måla linjer på till exempel en privat uppfart. Här kan linjemålning vara ett parterapeutiskt verktyg, i de fall då de sammanboende upplever konflikter i sin relation på grund av tvister kring vem som ska parkera sin bil var på uppfarten.

Genom att rita upp tydliga parkeringsrutor på uppfarten, kanske till och med märkta med namn eller registreringsnummer, skapar man skarpa riktlinjer för hur hushållets bilar ska parkeras. Konflikten kanske inte helt avvärjs, men det blir i alla fall enkelt att medelst fotografi eller annan dokumentation bevisa att den andre parten inte håller sig i sin box.