Kategorier
Laddstolpe

Skaffa en laddstation till din elbil i Stockholm och undvik bränder

”Elbilar orsakar bränder”, sägs det ibland. Men det är inte batterierna som börjar brinna i bilarna i Stockholm. Med en egen laddstation undviker du bränder.

Elbilar blir allt vanligare i Stockholm och det blir även bränderna som orsakas av felaktig laddning. Därför avråder Elsäkerhetsverket från att ladda elbilar regelbundet i vanliga eluttag. Den höga belastningen kan vara en för stor påfrestning på gamla ledningar och kopplingar. Värmen som genereras vid laddningen kan resultera i en förödande brand.

För att ladda elbilar säkert i en villa eller bostadsrättsförening krävs en laddstation som är speciellt utformad för det ändamålet. En laddbox är konstruerad för att klara av den högre belastningen under lång tid. Med en laddstation regleras och övervakas laddningen för att undvika att det uppstår brandrisk.

En laddstation hjälper dig att sova gott om natten medan bilen laddas

Många tror att det är batterierna som börjar brinna vid laddning av elbilar. Det stämmer dock inte. Man blandar då ihop bilar med elsparkcyklar, som har batterier som verkar fatta eld helt spontant. Även om batterierna i elbilar kan ha effekt på själva brandförloppet beror dock inte branden på batterierna.

Istället är det laddning i fel typ av uttag som ligger bakom de flesta av de laddningsrelaterade olyckorna när det gäller elbilar. En investering i en laddstation är därför inte bara praktisk för att du får egen tillgång till en laddbox – det är absolut nödvändigt om du vill sova tryggt om natten. Läs mer om en laddstation på denna sida: https://hrbladdstolpar.se/